ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Упражнение 128. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.

1. НИКТО в Запорожье ничем не заводился и ничего
не держал у себя: все было на руках у куренного атама-
на (Г.). 2. НИКТО не мог сказать, чем Дикий Барин жи-
вет; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не
ездил, не знался почти не с кем, а деньги у «его води-
лись. Он жил, словно никого вокруг не замечал и ни в
ком не нуждался (Т.). 3. Всему велся очень точный учет:
вся компания жила твердой мыслью, что HИKTО ни у
кого не в обиде, HИKTО никому не должен (Черн.).
4. Ему [Оленину] было прохладно, уютно; ни о чем не
думал он, ничего не желал (Л. Т.). 5. По-видимому, он
никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно,
совсем не интересовался мнением Егорушки (Ч.). 6. На
земле и на небе было спокойно, и ,ничто не предвеща-
ло непогоды (Аре.). 7. Я никому не мешал и не нужен
был некому (Гладк.). 8. Никакая сила не могла удер-
жать Сережу Брузжака в подвале (Я. О.). 9. И вдруг уви-
дела нечто такое, что заставило ее умолкнуть {Казак.).
10. Он никогда ни в чем никому не отказывал, но и
ничего не давал (Рыб.).

Упражнение 129. Перепишите, раскрыв скобки.

1. Не презирай совета ничьего, но прежде рас-
смотри его (Кр.). 2. Унынья моего ничто не мучит, не
тревожит (Я.). 3. После обеда никто и ничто не
могло отклонить Облоова от лежания (Гонч.). 4. К обе-
ду Герасим пришел, поел и ушел опять, никому не
поклонившись (Т.). 5. Жил некто господин Долгов с
женой и дочкой Надей (Я.). 6. Тема после болезни от-
дался ощущениям совсем иной жизни, жизни ни в
чем не схожей с прежней жизнью (Гар.-Мих.). 1. Никакой спор, никакие развлечения и игры не достав-
ляли мне такого наслаждения, как чтение лекции (Ч.).
8. Не с кем словом перемолвиться, кругом лес да
вода (Сераф.). 9. В городе иикто не спал (А. Н. Т.).
10. Просьбы об оставлении Федора ни к чему не при-
вели (Фурм.). 11. Он выяснил, что подходящих детей нет
и завести приятное знакомство почти не с кем (Кат.).
12. Никто не любит так белый цвет, как шахтеры, и
никто так не любит зелень (Горб.). 13. Трудно вести
разговор ни о чем (Кон.). 14. Заскучаешь без меня,
не на кого будет ворчать (Саян.). 15. С транспортом
оставили совсем мало ездовых, по одному на несколь- 
ко подвод (О. Гончар)

 

 

Թթուների քիմիական հատկությունները (Գործնական աշխատանք 27.11.2017)

փորձ 1

Հայտանյութերի գույնի փոփոխությունը թթվային միջավայրում:

Ստուգում ենք երեք հայտանյութերում՝

1. ֆենոլֆտալեին (անգույն)

2. մեթիլ նարնջագույն (նարնջագույն)

3. լակմուս (մանուշակագույն)

փորձ 2

Թթուների փոխազդեցությունը ակտիվ մետաղների հետ:

Թթուներից վերցնում ենք աղաթթուն, իսկ մետաղներից՝ ցինկը

Zn+2HCl=ZnCl2+H2

2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2

2Mg+2HCl=2MgCl+H2

 

Թթուներ՝ անունները, բանաձևերը, թթվային մնացորդի անունները

Այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են ջրածնի մեկ կամ մի քանի ատոմից և թթվային մնացորդից կոչվում են թթուներ:

Ըստ բաղադրության բաժանվում են երկու խմբի՝ անթթվածնավոր և թթվածնավոր:

Անթթվածնավոր Թթվածնավոր
HCl HNO2
HBr HNO3
HJ H2SO3
H2S H2SO4
HF H2CO3
H2SiO3
H3PO4

 

Ըստ հիմնայնության բաժանվում են երկու խմբի՝ միահիմն և երկհիմն կամ բազմահիմն:

Միահիմն Բազմահիմն
HCl H2S
HBr H2SO3
HF H2SO4
HJ H2CO3
HNO2 H2SiO3
HNO3 H3PO4

 

Թթվային մնացորդի օքսիդային աստիճանը կախված է ջրածնի ատոմների թվից:

Անունը Բանաձևը Թթվային մնացորդ
Ֆտորաջրածնական թթու HF F (ֆտորիդ)
Քլորաջրածնական թթու HCl Cl (քլորիդ)
Բրոմաջրածնական թթու HBr Br (բրոմիդ)
Ծծմբաջրածնական թթու H2S S2 (սուլֆիդ)
Յոդաջրածնական թթու HJ I (յոդիդ)
Ազոտական թթու HNO3 NO3 (նիտրատ)
Ազոտային թթու HNO2 NO2 (նիտրիտ)
Ծծմբային թթու H2SO3 SO3 (սուլֆիտ)
Ծծմբական թթու H2SO4 SO4 (սուլֆատ)
ածխաթթու H2CO3 CO2 (կարբոնատ)

 

Արտաշեսյանների ընտանիքը (շարադրություն)

Արտաշեսյանների ընտանիքը շատ կրթված, գրագետ, բարի ու հարգված է: Ընտանիքի հայրը ՝ Հայկը շատ հպարտ ու հոգատար մարդ է: Նա միշտ ուշադրություն է դարձնում երեխաների ուսմանը և փորձում է այնպես անել, որ ընտանիքում լավ մթնոլորտ լինի: Հայկը ՝ որպես ընտանիքի հայր իրեն պարտավոր է զգում հոգալ ընտանիքի կարիգները և այնպես անել , որ իր երեխաները լավ մանկություն ու հետագայում լավ ապագա ունենան: Արտաշեսյանների ընտանիքի մայրը՝ Գոհարը շատ հոգատար ու բարի կին է : Միշտ պատրաստ է օգնել թ՛ե հարազատներին, թ՛ե նույնիսկ հարևաններին: Իբրև ընտանիքի կին ՝ շատ է զբաղված ընտանեկան գործերով ու շատ քիչ ազատ ժամանակ ունի: Նրանք ունեն երկու ժառանգորդ : Նրանց աղջիկը՝ Մանեն շատ կրթված ու խելացի է: Միշտ գերազանցիկ է եղել ու պատրաստվում է տնտեսագետ դառնալ: Նրա սև վարսերը շատ են սազում մեծ ու գեղեցիկ շականակագույն աչքերին:Կրտսեր որդին՝ Արտաշեսը նույնպես գերազանց է սովորում և ապագայում ցանկանում է ծրագրավորող դառնալ: Ունի շատ հետաքրքիր արտաքին՝ կանաչ աչքեր ու բաց գույնի մազեր: Նրանց ընտանիքը  պետք է օրինակ լինի բոլորիս համար: Նրանք համերաշխ են, երջանիկ, ուրախ ու միշտ կլինեն միասին:

Տուբերկուլյոզ

Տուբերկուլոզ բակտերիան, որը մարդկանց մոտ տարածվում է վատ եփած մսի և չպաստերիզացված կաթի միջոցով։Առավել հաճախ ախտահարվում են շնչառական օրգանները՝ թոքերը, սակայն ախտաբանական պրոցեսի մեջ ընդգրկվում են նաև այլ օրգան համակարգերը։Հիվանդությունը սկզբնական հատվածում կարող է չարտահայտվել, թաքնված լինել։ Այս փուլում հիվանդների 10 %-ը հավակնում է ունենալ ակտիվ տուբերկուլոզ և կարող են նույնիսկ մահվան հանգել, եթե անհրաժեշտ բուժումներ չստանան։Նաև հավաքագրվել է, որ աշխարհում մարդկանց 30%-ը վարակված է տուբերկուլոզով, սակայն չի ցուցաբերում ախտանիշներ։ Հիվանդության տարածման հայտնի օջաններից է Ռուսաստանի Դաշնությունը։Տուբերկուլոզի ավանդական ախտանշաններն են՝ քրոնիկ հազը, արյունոտ հազը, կրծքավանդակի հատվածում հաճախակի ցավեր, շնչահեղձություններ, ջերմություն, ուժեղ քրտնարտադրության հատկապես գիշերները և մարմնի քաշի նվազում։Տուբերկուլողը կարող է տարածվել հեղուկային արգասիքների միջոցով։ Այսինքն՝ օդակաթիլային ուղով, երբ մարդը, ով տուբերկուլոզ կրող թոքեր ունի՝ հազում, խոսում, թքում կամ փռշտում է։Տուբերկուլոզի ակտիվացումը ավելի հավանական է, երբ անձը ծխում է կամ ունի ՄԻԱՎ/ՁԻԱհ։Տուբերկուլոզը հայտնաբերելու միջոցներից մեկը մարդու կրծքավանդակի ռենտգենային հետազոտությունն է։ Նաև մանրադիտակային ուսումնասիրությունների միջոցով կարողանում են արագորեն գտնել հարուցիչ բակտերիային։Այն հայտաբերելու համար բժիշկը առաջին հերթին լաբորատոր փորձաքննության է ենթարկում հիվանդի խորխը:

 

Տնային առաջադրանք (նոյեմբերի 22)

Վարժություն 1։ Գտնե՛լ մեկ արմատ և երկու ածանց ունեցող բառերը (բա-
ռի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։ Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գոր-
ծածելով այդ բառերը։

Լուսանկարչական, տեսականորեն, գրահրատարակչական, հացթուխ,
ծովեզրյա, դարբնություն, բարեհամբույր,ատաղձագործ,մանրանկարչություն,
հրուշակագործ, վերաբաշխում, գիտականորեն, անօգնական, բազմություն,
տգիտություն:

Տեսականորեն նա ամենալավ սովորողն էր դասարանում:

Նա անօգնական ընկած էր հատակին:

Նրա տգիտությունը չափ ու սահման չուներ:

Դա վաղուց արդեն գիտականորեն ապացուցված էր:

Վարժություն 2։ Գտնե՛լ մեկ արմատից և մեկ ածանցից կազմված բառերը:

Հայեցակարգ, մետաղյա, բացառիկ, ասեղնագործություն, հաշվեկշիռ,
որսորդ, պողպատե, ձուլակաղապար, հնություն, ժամանակահատված,
արժեիջեցում, նվիրում, միջազգային, գունեղ, իրականություն, ընդհանրացում,հարթակ, խտրականություն, մեղմորեն, միջնակարգ, շարժուն, ներգաղթյալ, մենաշնորհ, միջուկ, բուսականություն։

Վարժություն 3։ Առանձին սյունակներով դուրս գրե՛լ նախածանց,
վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։

Անհայտ, խնձորենի, անմտություն, հակաթույն, մթերային, տգեղ,
վերահաշվում, անհոգաբար, կաղնուտ, անհավատալի, միլիոնավոր, չկամ,
ցուցանակ, արտապատկեր, ենթավարպետ, գերադաս, կղզյակ, հարակից,
հայրական, ներգրավում, տրամագծորեն, անհարմար, ապաշնորհ, դժգոհություն,հավաքածու, լսարան, համատեղություն, ծիծաղելի, անթիվ, մորթեղեն, միտք։

Նախածանց Վերջածանց և նախածանց, և վերջածանց
Անհայտ Խնձորենի Անմտություն
Տգեղ Մթերային Անհոգաբար
Չկամ Վերահաշվում Անհավատալի
Գերադաս Կաղնուտ Ներգրավում
Անհամար Միլիոնավորց դժգոհություն
Ապաշնորհ Ցուցանակ  
անթիվ կղզյակ  
  Հայրական  
  Տրամագծորեն  
  Լսարան  
  Համաստեղություն  
  Ծիծաղելի  
  Մորթեղեն  
  միտք  

 

Город будущего

В будущем все будет удобно для человека. Будет так, чтобы у человека было минимально забот. Например будут созданы роботы, которые будут убирать, стирать, готовить вместо человека. И в конце концов  единственная работа, которая останется у человека, будет создавание новых и уникальных машин, которые будут намного умнее и более похожи на человека. Все приведет к тому, что роботов будет больше, чем людей. В банках, в ресторанах, в магазинах будут работать они. А те люди, которые не так умны, как остальные, будут безработны и в конце концов станут бомжами. А в один прекрасный день может быть сбой устройства и все машины будут против человечества. Будут убиты люди и настанет апокалипсис. Все из-за того, что человек слишком умный и не удовлетворится тем, что имеет.