Թթուների քիմիական հատկությունները (Գործնական աշխատանք 27.11.2017)

փորձ 1

Հայտանյութերի գույնի փոփոխությունը թթվային միջավայրում:

Ստուգում ենք երեք հայտանյութերում՝

1. ֆենոլֆտալեին (անգույն)

2. մեթիլ նարնջագույն (նարնջագույն)

3. լակմուս (մանուշակագույն)

փորձ 2

Թթուների փոխազդեցությունը ակտիվ մետաղների հետ:

Թթուներից վերցնում ենք աղաթթուն, իսկ մետաղներից՝ ցինկը

Zn+2HCl=ZnCl2+H2

2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2

2Mg+2HCl=2MgCl+H2

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s