Ռ. Նազարյանի գրքից ընտրել հինգ հարցաթերթ, կատարել առաջին վարժությունները.

Հարցաթերթիկ 17

Հյուրընկալ, դասընթաց, մթնկա, անակնկալ, ակնդետ, սրընթաց, ընկրկել, ձկնկիթ, կորնթարդ, գահընկեց, չընդդիմանալ, խոչընդոտ, ակնթարթ, անընթեռնելի, ինքնստինքյան, հոտնկայս, անընդհատ, գույնզգույն, մակընթացություն, օրընդմեջ, լուսնկա, օրըստօրե, արագընթաց, հետզհետե, համընթաց, որոտընդոստ, գիրկընդխառն, անըմբռնելի, ճեպընթաց, չըմբռնել, խոյընթաց, առնչվել, նախընտրել, խաղընկեր, ակնաբխ, մթնշաղ, զմռսել, դյուրընթեռնելի, այընտրանք, չընկնել, դրմբոց, առընթեր, զուգընթաց, չընկճվել, չընդունել, վերընթաց, ամենաընդունելի, անընդունակ, մերթընդմերթ, համընկնել, գորըծնկեր, երկընտրանք, վերընձյուղվել:

Հարցաթերթիկ 10

Մատյան, հեքիաթ, լռելյայն, միմյանց, ակադեմիա, կրիա, պատյան, օվկիանոս, իշայծյամ, խավյար, դղյակ, բամիա, եղյամ, դաստիարակ, մանյակ, փաստյան, մումիա, խարտյաշ, ծովեզրյա, պատանյակ, էքսկուրսիա, բարյացակամ, միլիարդ, Անանիա, Ամալիա, Ազարիա, Ամասիա, Արաքսյա, Արփիար, Բունիաթ, Բենիամին, Եղիա, Երեմիա, Երմոնիա, Զաքարիա, Հրաչյա, Մարիամ, Մարիաննա, Օֆելյա, Անգլիա, Բյուզանդիա:

Հարցաթերթիկ 38

Սովորաբար արքունիքում եռուզեռն սկսվում էր վաղորդյան, արևածագից առաջ: Ամենից վաղ զարթնում էր արքայադպիր Երեմիա Ամատունին և լվացվելով ու թուխ մազերը հարդարելով՝ նստում էր մատյանի առաջ: Ապա գործի էին անցնում սպասավորները. կարգի էին բերում միջանցքները, սրահները, մաքրում մարմարյա սանդուղքները, սյունազարդ պատշգամբները, գավիթները, միջնաբերդի պարսպի երկարությամբ ձգվող շենքերն ու բաց տարածությունները: Ծաղկանոցներում աշխատում էին պարտիզպանները, ջրում վարդի թփերը, զմրուխտ խոտը, կտրտում ավելորդ ճյուղերը: Գիշերային պահնորդներին փոխարինում էին նորերը՝ անշարժանալով մուտքերի առջև: Նրանք այնպիսի ձիու կեցվածք ունեին, կարծես մարդիկ չլինեին, այլ արձաններ: Թագավորի ընդունելությունն սկսվում էր ուղիղ կեսօրին, երբ Պապը, ծիրանին ուսերին և կարմիր մույկերը հագին, մտնում էր գահասրահ: Պաշտոնական ընդունելությունները լինում էին շաբաթը երկու անգամ պալատական ավագների ներկայությամբ:

Հարցաթերթիկ 40

Ավտոմեքենան, հազիվհազ հաղթահարելով խորդուբորդ ճանապարհի արգելքները, հևիհև բարձրանում էր՝ հետևում թողնելով երփներանգ մարգագետինները, ցորենի դեղնազօծ արտերը, ալպյան զմրուխտյա արոտավայրերը: Հորդառատ անձրև էր տեղում՝ թրջելով մեքենայի ապակիները պղտոր անթափանց կաթիլներով: Թվում էր՝ շարժիչը չի դիմանա, և մեքենան, սայթակելով լպրծուն ցեխաջրերի մեջ, կգահավիժի ուղաբերձ ժայռեռի վրայով և ջարդուխուրդ կլինի անդնախոր կիրճում: Մերթընդմերթ որոտում էր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s