Մոռանալ Հերոստրատին

Եփեսոսում, ժամանակին պաշտում էին մայրության և պտղաբերության աստվածուհի Արտեմիսին: Նրա պատվին որոշեցին մի յուրահատուկ ու անկրկնելի տաճար կառուցել: Պահանջվեց հարյուր քսան տարի, որպեսզի ավարտին հասցնեն գործը: Արդյունքը բոլորին շատ էր դուր եկել: Ամեն անգամ երբ օտար վայրերից ճամփորդ էր գալիս, տանում էին տաճար, որպեսզի նրանք էլ իմանան ու հիանան այդ հրաշքով: Ամենքին թվում էր, որ տաճարը կմնա կանգուն դարերով, բայց ավաղ ոչ: Այդ տարիներն էին երբ ապրում էր Հերոստրատ անունով մի տհաճ մարդ: Նա չէր աշխատում, ամբողջ օրը ծախսում էր հորից մնացած ժառանգությունը: Այո, նա գումար ուներ, բայց նա փառք էր ցանկանում: Ցանկանում էր, որ յուրաքանչյուր ոք իմանա նրան, որ Հերոստրատ անունը անմահանա: Մի օր միտք ծագեց: Մտածեց, որ եթե այրի Արտեմիսի տաճաը ապա կանմահանա: Այդ նույն օրը գոռոցներ լսվեցին: Բոլորը ասում էին՝ թե տաճարը այրվում է: Թագավորի հրամանով հավաքվեց Հերոսրտատի ծերակույտը: Երկար մտածեցին, թե ինչ պատիժ տան նրան: Ի վերջո կայսրը որոշեց, որ պետք է մոռանալ Հերոստրատին, դա կլինի լավագույն պատիժը: Կանչեց պատմիչներին, բանաստեղծներին, փիլիսոփաներին և հրամայեց, որ բանաստեղծություններում և պատմության մեջ չշոշափեն նրա անունը: Նա ցանկանում էր լինել անմահ, թող որպես պատիժ մոռանան նրան:

Մեծ հավատի նախերգանք

Հայոց Աբգար թագավորը՝ պետական գործերով երկու իշխաններին ու սիրելի Անանունին ուղարկում է Հռոմ: Ետ գալու ճանապարհին որոշում են այցելել Երուսաղեմ: Այնտեղ տեսան ու ճանաչեցին Հիսուս Քրիստոսին: Երբ վերադարձան հայրենի բնակավայրը՝ տեղեկացրին Աբգարին Հիսուսի գոյության մասին: Պատմեցին, որ կա մեկը, ով կարողանում է բժշկել մարդկանց, կարողանում է օգնել կույրերին, ծանր հիվանդներին ոտքի է կանգնեցում, բայց հրեաները չեն ընդունում, ծաղրում ու հալածում են նրան: Նա էլ իր հերթին, որոշեց աղաչանքի թուղք ուղարկել Հիսուսին: Կանչեց Դպիրին: Եկավ մելանով, թղթով: Թագավորը կարգադրեց գրել, որ լսել է իր անմարդկային կարողությունների մասին ու մտածում է, որ Հիսուսը կամ Աստված է կամ էլ նրա որդին: Խնդրեց, որ գա իր մոտ ու բժշկի հիվանդությունները: Առաջարկում է գալ ու ապրել մի փոքր քաղաքում, որտեղ նրան չեն հալածի: Թուղթը հասնում է փրկչին: Նա չի գնում, բայց փոխարենը նամակ պատասխան է ուղարկում, որ կուղարկի իր առաքյալներից մեկին: Անցնում է ժամանակ, և թագավորին սքանչելի տեսիլք է գալիս: Ուրիշները չեն տեսնում, բայց արքան կարողանում է տեսնել Հիսուսի առաքյալ Թադեոսին: Առաքյալը մոտենում և ասում է, որ կունենաք ձեր ուզածը, եթե հավատաք Հիսուսին ու պաշտեք նրան: Այդ օրվանից Աբգարը դարձավ քրիստոնյա ու Թադեոսի հետ սկսեց քարոզել հավատը: Նա ոչ մեկին չեր պարտադրում մկրտվել ու ընդունել կրոնը, բայց հավատացյալների քանակը օր օրի ավելանում էր: Առաքյալը բժշկեց հիվանդներին: Կայսրի մահվանից հետո Հասաստանը բաժանվեց երկու մասի: Մի մասը կառավարում էր Անանունը` մյուսը Սանատրուկը: Սանատրուկը մի պահ ընդունեց հավատը, բայց վախենալով նախարարներից՝ հրաժարվեց կրոնից: Անանունը իր հերթին հետ բերեց հեթանոսությունը: Եվ երկուսուկես դար պետք էր, որպեսզի Քրիստոնեությունը լիարժեք դառնար պետական կրոն: Հայաստան եկավ Բարդուղիմեոս առաքյալը և այդտեղ էլ մահացավ: Ուղղությունը կոչվեց Առաքելական, քանի որ հենց Թադեոս ու Բարդուղիմեոս առաքյալների օգնությամբ է, որ մենք հիմա քրիստոնյա ենք:

Тест по русскому языку

 1. Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужной форме.

а) Выполнять план, выполнение плана(план) изучать математику, изучение математики (математика);

продолжать паботу, продолжение работы (работа); решать задачу, решение задачи(задача); читать книгу,

чтение книги (книга); встречать друга (друг), встреча друга (друзья).

б) В центре Москвы находится Красная площадь (Москва). В центре города стоит самое

большое здание (город). В зданиях академии занимаются студенты из разных стран (акаде-

мия). В конце книги есть интересный рассказ (книга). На севере страны сейчас холодно (стра-

на). Мой друг живёт в комнате в общежитии (общежитие). Концерт проходил в здании театра (театр).

 1. Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужной форме.
 2. В аудитории нет преподавателя (преподаватель). 2. В кассе не было билета на этот спектакль

(билет). 3. В комнате нет телефона (телефон). 4. Завтра не будет экскурсии (экскурсия). 5. Здесь нет

Библиотеки(библиотека). 6. В кабинете нет врача (врач). 7. Почему так долго нет автобуса (автобус)?

 1. К сожалению, в библиотеке нет книги (книга).
 2. Напишите в прошедшем времени.
 3. В саду растёт много деревьев.

В саду растили много деревьев.

 1. В воскресенье несколько студентов едут за

город.

В воскресение несколько студентов ездили за город.

 1. Много людей садится в автобус на остановке.

Много людей садились в автобус на остановке.

 1. В зале сидят несколько девушек.

В зале сидели несколько девушек.

 1. В библиотеке занимается 7 студентов.

В библиотеке занимались 7 студентов.

 

 1. Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужном падеже.
 2. Эта комната моего старшего брата . (мой старший брат) 2. Это телевизор нашего соседа . (наш сосед) 3. Это

машина нашего нового врача . (наш новый врач) 4. Это кабинет нашего преподавателя . (наш преподаватель) 5. Это магни-

тофон одоного моего товарищя . (один мой товарищ) 6. Это фотоаппарат моего младшего брата . (моя младшая сестра) 7. Это

компьютер твоего старшего брата? (твой старший брат) 8. Это вещи его нового соседа . (его новые соседи).

 1. Восстановите предложения. Выберите правильный вариант среди слов

А) этот   Б) этого   В) эту   Г) это   Д) эти    Е) этих

 

Мой друг хорошо знает этого (Б) учителя.

Его отец читает только эти (Д) газеты.

Моя сестра хочет купить (Г) пальто.

Наша группа уже посмотрела (А) фильм.

 1. Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужной форме.

а) Выполнять план, выполнение плана(план) изучать математику, изучение математики (математика);

продолжать паботу, продолжение работы (работа); решать задачу, решение задачи(задача); читать книгу,

чтение книги (книга); встречать друга (друг), встреча друга (друзья).

б) В центре Москвы находится Красная площадь (Москва). В центре города стоит самое

большое здание (город). В зданиях академии занимаются студенты из разных стран (акаде-

мия). В конце книги есть интересный рассказ (книга). На севере страны сейчас холодно (стра-

на). Мой друг живёт в комнате в общежитии (общежитие). Концерт проходил в здании театра (театр).

 1. Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужной форме.
 2. В аудитории нет преподавателя (преподаватель). 2. В кассе не было билета на этот спектакль

(билет). 3. В комнате нет телефона (телефон). 4. Завтра не будет экскурсии (экскурсия). 5. Здесь нет

Библиотеки(библиотека). 6. В кабинете нет врача (врач). 7. Почему так долго нет автобуса (автобус)?

 1. К сожалению, в библиотеке нет книги (книга).
 2. Напишите в прошедшем времени.
 3. В саду растёт много деревьев.

В саду растили много деревьев.

 1. В воскресенье несколько студентов едут за

город.

В воскресение несколько студентов ездили за город.

 1. Много людей садится в автобус на остановке.

Много людей садились в автобус на остановке.

 1. В зале сидят несколько девушек.

В зале сидели несколько девушек.

 1. В библиотеке занимается 7 студентов.

В библиотеке занимались 7 студентов.

 

 1. Поставьте вместо точек данные в скобках слова в нужном падеже.
 2. Эта комната моего старшего брата . (мой старший брат) 2. Это телевизор нашего соседа . (наш сосед) 3. Это

машина нашего нового врача . (наш новый врач) 4. Это кабинет нашего преподавателя . (наш преподаватель) 5. Это магни-

тофон одоного моего товарищя . (один мой товарищ) 6. Это фотоаппарат моего младшего брата . (моя младшая сестра) 7. Это

компьютер твоего старшего брата? (твой старший брат) 8. Это вещи его нового соседа . (его новые соседи).

 1. Восстановите предложения. Выберите правильный вариант среди слов

А) этот   Б) этого   В) эту   Г) это   Д) эти    Е) этих

 

Мой друг хорошо знает этого (Б) учителя.

Его отец читает только эти (Д) газеты.

Моя сестра хочет купить (Г) пальто.

Наша группа уже посмотрела (А) фильм.

Facts about Santorini

 • Santorini is an archipelago of five islands that is part of Greece, and is located in the Aegean Sea, in the Mediterranean Sea.

Սանտորինին Հունաստանի մի մասն է կազմում եւ գտնվում է Էգեյան ծովում, Միջերկրական ծովում գտնվող հինգ կղզիների արշիպելագին:

san 1

 

 • ‘Santorini’ is also known as ‘Thera’ and ‘Thira’, while the main island is known by the same name – it was named during the Latin empire after the cathedral Saint Irene, and was originally known in the Greek empire as ‘Kallístē’, ‘Strongýlē’ and ‘Thēra’, although the latter was eventually reinstated officially.

Սանտորինիի անունը հայտնի է նաև «Thera» եւ «Thira» անուններով, մինչդեռ հիմնական կղզին հայտնի է մեկ անունով, այն անվանվել է լատինական կայսրության ժամանակ, Սուրբ Իռեն տաճարից հետո, և սկզբում հայտնի էր հունական կայսրությունում որպես «Կալիս» ‘,’ Strongílē ‘եւ’ Thēra ‘, թեև վերջինս վերջնականապես պաշտոնապես վերականգնվել է:

san2

 • Santorini has a total area of 90.6 square kilometres (35 square miles), with the main island measuring 73 square kilometres (28 square miles), and it has a bus service, a major airline service and two ports for watercraft.

Սանտորինիի ընդհանուր տարածքը կազմում է 90.6 քառակուսի կիլոմետր (35 քառակուսի մղոն), որի հիմնական կղզին չափում է 73 քառակուսի կիլոմետրը (28 քառակուսի մղոն), ունի ավտոբուսային ծառայություն, խոշոր ավիահաղորդակցություն և երկու նավահանգիստներ ջրային համակարգերի համար:

 • The Santorini archipelago was originally a single island which was destroyed, most likely between 1500 BC to 1700 BC, by the devastating Minoan or Thera volcanic eruption, and before its destruction the original island was well populated, and it was rediscovered and resettled after the Bronze Age.

Սանտորինիի արշիպելագը սկզբնապես մի կղզի էր, որը, ամենայն հավանականությամբ, կործանվել է, մ.թ.ա. 1500-ից մինչեւ 1700 թ. Ընկած ժամանակահատվածում: աղետալի Minoan կամ Thera հրաբխային ժայթքման հետևանքով: Մինչ դրա ոչնչացումը բնօրինակ կղզին լավ բնակեցված էր, և այն վերաբացվեց և վերաբնակեցվեց Բրոնզե դարաշրջանից հետո:

 

 • In 2011, Santorini was the home to approximately 15 thousand people, all inhabiting the main island, except for a small population of approximately 150 that live on the island of Therasia.

2011-ին Սանտորինի  մոտավոր բնակչությունը 15 հազար մարդ էր, բոլորը բնակվում էին հիմնական կղզում, բացառությամբ Թերասիայի կղզու վրա ապրող մոտ 150 բնակիչների:

san 3

9 Interesting Facts About Bora Bora

Bora Bora is known as an island paradise to those who visit and know about it. Many tourists go there to enjoy the soft white sand beaches, crystal clear waters, sapphire blue skies. Sometimes that’s all the information you need to travel, but in case you want to know a little more about paradise, here are 10 things you might not have known about Bora Bora.

Ովքեր այցելել են Բորա Բորան նրանց համար հայտնի է որպես դրախտ կղզի: Բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ գնում են այնտեղ, որպեսզի վայելեն փափուկ սպիտակ ավազի լողափերը, բյուրեղյա մաքուր ջրերը, շափյուղա կապույտ երկինքները: Երբեմն դա ամբողջ տեղեկություններն, որոնք դուք պետք է իմանաք ճանապարհորդելու համար, բայց եթե ցանկանում եք իմանալ մի փոքր ավելին դրախտի մասին, ահա այստեղ 10 փաստեր, որոնք դուք չգիտեիք Բորա Բորայի մասին:

#1 Bora Bora is part of France

Բորա Բորան Ֆրանսիայի մի մասն է

view from helicopter at mount otemanu at bora bora island

Bora Bora is a tropical island in French Polynesia (more commonly known as Tahiti) which is made up of 118 islands that are divided into five groups. The volcanic Society Islands in the middle South Pacific Ocean is where you’ll find Bora Bora, halfway between Australia and the USA.

Բորա Բորան արևադարձային կղզի է ֆրանսիական Պոլինեզիաում (ավելի հայտնի է որպես Թաիթի), որը բաղկացած է 118 կղզիներից, որոնք բաժանված են հինգ խմբերի: Խաղաղ օվկիանոսի կղզիները՝ Հարավային հարավային օվկիանոսում, որտեղ դուք կգտնեք Բորա Բորան, կիսով չափ Ավստրալիայի և ԱՄՆ-ի միջև:

#2 There is no ‘B’ in the entire Tahitian Language

The island was named Pora Pora, which means “first born” by the original Polynesian settlers that inhabited the islands.  However, the first European settlers to visit the island misheard and believed the natives had said Bora Bora and that is the name it goes by today!

Տեղի բնակիչները կղզին կոչել են Պորա Պորա, որը նշանակում է «առաջին ծնված»:  Այնուամենայնիվ եվրոպայից եկած առաջին բնակիչները, ովքեր այցելեցին կղզի՝ հավատացին, որ բնիկները ասում էին Բորա Բորա և դա հիմա այն անվանումն է, որը օգտագործվում է այսօր:

#3 It is a pest free zone

Դա վնասատուների ազատ գոտի է

Bora Bora is a pest free space; not only the island of Bora Bora but all of French Polynesia is poisonous snake and insect free

Բորա Բորան վնասատուների ազատ տարածություն է և ոչ միայն Բորա Բորայի կղզին, այլև ամբողջ Ֆրանսիական Պոլինեզիան տունավոր օձերի և միջատների ազատ գոտի է:

#4 Bora Bora is known as the ‘Romantic Island’

Բորա Բորան ճանաչված է որպես ռոմանտիկ կղզի

Source

Because of its amazing beauty and isolation, it is a hugely popular place for couples and honeymooners. Just 19 km north of Bora Bora, by helicopter or boat, you can take a ride to Tūpai (also called Motu Iti), which is a coral reef formation that looks like a heart!  This magical piece of nature is 11 km in area and is totally gorgeous!

Իր զարմանահրաշ գեղեցկության եւ մեկուսացման շնորհիվ դա զույգերի եւ նորապսակների բավականին սիրված վայր է: Բորա Բորաի 19 կմ հյուսիսում՝ ուղղաթիռով կամ նավով, կարող եք գնալ դեպի մի  ուղևորություն՝ Tūpai (նաև կոչվում Motu Iti), որը մարալային ռեֆի ձևավորում ունի, որը նման է սրտի: Այս կախարդական մասնիկը բնության զբաղեցնում է 11 կմ տարածք և ամբողջովին հիանալի է:

#5 Flowers can be used to show your relationship status

Ծաղիկները կարող են օգտագործվել, որ ցույց տան ձեր հարաբերությունների կարգավիճակը

A flower placed on your left ear is a signal that a female has a special someone in her life.  On the other hand, if you place a flower on your right ear, it means a female is single and ready to mingle. This can also attract some male attention from Bora Bora natives and they will indulge girls with flirtations. Half of the population of Bora Bora is below 20 years. Expect to see many beautiful people enjoying the sun on the beaches.

Ձախ ականջի վրա տեղադրված ծաղիկն ազդանշան է, որ կինն իր կյանքում ունի յուրահատուկ մարդ: Եթե դուք ծաղիկը դնեք աջ ականջի վրա դա կնշանակի, որ դուք ազատ եք և պատրաստ եք հարաբերությունների: Սա կարող է նաև ներգրավել որոշ տղամարդկանց ուշադրությունը՝ Բորա Բորայի բնիկներից եւ նրանք կզվարճացնեն աղջիկներին իրենց զուգընկերոջ հետ: Բորա Բորայի բնակչության կեսը ցածր է 20 տարեկանից: Ակնկալիր տեսնել շատ գեղեցիկ մարդիկ, որոնք վայելում են արևի շողերը լողափի վրա:

#6 There is no public transit in Bora Bora

Բորա Բորաում չկա հասարակական տրանսպորտ

Bora Bora is a tiny island made up of 3 villages: Anau, Faanui and Vaitape. There are fewer than 9,000 permanent residents! That means the entire population of Bora Bora can sit in the Louis Armstrong Stadium in New York and there’d still be seats free! This little island, which has a total area of 29.3 km, is so small that there are no forms of public transit. If you plan to visit, be prepared to either walk, or rent a car, bike or two seater buggy.

Բորա Բորան փոքրիկ կղզի է, որը բաղկացած է 3 գյուղից՝ Անաու, Ֆաանուի և Վեյթապա: Կան ավելի քան 9,000 մշտական բնակիչներ: Դա նշանակում է, որ Բորա Բորայի ամբողջ բնակչությունը կարող է նստել Նյու Յորքի՝ Լուի Արմսթրոնգի մարզադաշտում և այնտեղ դեռ ազատ տեղեր կմնան: Այս փոքրիկ կղզին, որն ունի 29,3 կմ ընդհանուր տարածք, այնքան փոքր է, որ հանրային տարանցման ձևեր չկան: Եթե դուք մտադիր եք այցելել, պատրաստվեք քայլելուն, կամ պատվիրեք մեքենա, հեծանիվ կամ երկու նստատեղիով մեքենա:

 

#7 The best beach in the world

Լավագույն լողափը աշխարհում

In 2013, CNN did an article on the World’s 100 best beaches – Matira Beach in Bora Bora made the top 10! The soft white sands and calm waters claimed spot number 8 on the list and is described as a beach that is ‘a little too perfect to be believable.’

2013-ին CNN- ը հոդված է հրապարակել աշխարհի 100 ամենալավ լողափերը: Բորա Բորայի Մատիրա լողափը, լավագույն 10-երի մեջ էր: Փափուկ սպիտակ ավազներն ու հանգիստ ջրերը զբաղեցրին թիվ 8 համարը և նկարագրվեց որպես լողափ, որը «մի փոքր կատարյալ է հավատալու համար»:

#8 Tattooing is a sacred art in Bora Bora

Տատու անելը սուրբ գործ է Բորա Բորաում

Source

The art of tattoos is believed to have come from the two sons of the God of creation, Ta’aroa. Tattoos are considered a sign of beauty and were used to show ones position in society and has seen a resurgence in Bora Bora.

Դաջվածքների արվեստը, հավանաբար, եկել է արարչագործության Աստծո որդուց`Թեքաա: Դաջվածքները համարվում են գեղեցկության նշան և օգտագործվում են հասարակության մեջ իրենց դիրքորոշումը ցույց տալու և Բորա Բորայի վերածնունդը տեսելու համար:

#9 Bora Bora is a Hollywood destination

Բորա Բորան հոլիվուդյան վայր է

Bora Bora may be out of reach to many of us right now, but you can get glimpses of it in film and televisions. Couples Retreat, the 2009 romantic movie starring Vince Vaughn and Kristen Bell was filmed at the St. Regis Resort. The Bachelorette season finale starting Ali Fedotowsky was filmed at the Hilton Bora Bora Nui, the same place Keeping up with the Kardashians shot 3 episodes of season 6 while on the island.

Բորա Բորան կարող է հենց հիմա մեզանից շատերին հասնելի չլինի, բայց դուք կարող եք ստանալ այդ պատկերացումները ֆիլմում և հեռուստատեսությունում: Couples Retreat, ռեժիսոր Vince Vaughn և Kristen Bell- ի ռոմանտիկ ֆիլմը նկարահանվել է Ստ. Ռեգիս հանգստավայրում: The Bachelorette սեզոնի եզրափակիչ փուլը սկսեց Ալի Ֆեդոտովսկին նկարահանվել է Hilton Bora Bora Nui- ում, նույն տեղում:

Թունավոր նյութերը հողում, ջրում, օդում

 1. Մարդկությանը հուզող  ինչպիսի՞  էկոլոգիական  հիմնախնդիրներ  գիտեք
 2. Ո՞րն է  էկոլոգիապես  մաքուր  սնունդը
 3. Ի՞նչ կարծիք  ունեք  կենսական  միջավայրի  մասին
 4. Որո՞նք են  առողջ  ապրելակերպի  սկզբունքները
 5. Ո՞րն է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր
 6. Ջրի շրջապտույտը  բնության  մեջ
 7. Ջրի աղտոտման  տեսակները  որո՞նք  են
 8. Ի՞նչ է  կոշտ  ջուրը  և  ինչպե՞ս  են  այն  վերացնում
 9. Բույսերի պաշտպանություն` բույսերի, բուսական արտադրանքի աճեցման, փորձարկման, պահպանման և փոխադրման վայրերում վնասակար օրգանիզմների դեմ քիմիական և կենսաբանական պայքարի միջոցների օգտագործում:
 10. Ի՞նչ են  ագրոքիմիկատները` պարարտանյութերը, քիմիական հողաբարելավիչները, որոնք նախատեսված են բույսերի սնուցման, հողերի բերրիության բարելավման համար.
 11. Ի՞նչ է պեստիցիդը` բույսերի պաշտպանության միջոց, ցանկացած նյութ կամ նյութերի խառնուրդ, որը նախատեսված է որոշակի վնասատուների (ներառյալ մարդկանց և կենդանիների հիվանդություններ փոխանցողների, սննդամթերքի, գյուղատնտեսական արտադրանքի, փայտանյութի, կենդանիների կերերի արտադրության, վերամշակման, փոխադրման, իրացման գործընթացներին խանգարող և խոչընդոտող վնասատուների), բույսերի և սնկերի անցանկալի տեսակների կանխարգելման, ոչնչացման կամ պայքարի համար: Պեստիցիդների խմբում ներառված են միջատասպանները (ինսեկտիցիդներ), կրծողների դեմ պայքարի միջոցները (ռոտենդիցիդներ).
 12. Ի՞նչ է սնկասպանները (ֆունգիցիդներ), մոլախոտերի դեմ պայքարի համար նախատեսված նյութերը (հերբիցիդներ), բույսերի աճի կարգավորիչները, ֆերոմոնները, դեֆոլիանտները, դեսիկանտները և ֆումիգանտները.
 13. Որո՞ նք են բույսերի պաշտպանության միջոցները՝ բույսերի վնասակար օրգանիզմների կանխարգելման, դրանց դեմ պայքարի և վերացման համար կիրառվող քիմիական, կենսաբանական միջոցներ:

Առողջ ապրելակերպի սկզբունքները ըստ Ճապոնացի գիտնականների

 1. Էկոլոգիապես մաքուր սնունդ, մաքուր խմելու ջուր, մոքուր օդ:
 2. Առողջ քուն` 8 ժամ:
 3. Մարմնակրթություն, հիգենա:
 4. Առաջին երրեք կետերի կատարում, վատ սովորություն ներից ձեռբազատում:
 5. Ստրեսային իրավիճակներից դուրս գալ կատակով, հումորով և ծիծաղով:

 

ՀՀ սննդի արդյունաբերությունը

1.Որո՞նք են տվյալ ճյուղի զարգացման նախադրյալները և խոչնդոտները.

Զարգացման նախադրյալներ

1.Հային բնորոշ և ավանդական ոլորտ է:Հայերը այդ ոլորով զբաղվում են հին ժամանակներից:

2.Բնակլիմայական բարենպաստ պայմաններ կան ոլորտի զարգացման համար:

3.Միջազգային մակարդակում մասնագետների առկայություն:ՈՒնենք միջազգային մակարդակի մասնագետներ:

Խոչնդոտներ

1.Հարևան երկրների շրջափակում:Շրջապատված ենք թշնամի երկրներով և չենք կարողանում լիարժեք ապրանք ներմուծենք և արտահանենք:

2.Կառավարությունը չի պայմանավորվում այլ երկրների հետ նոր առևտրական պայմանգրեր կնքելու համար:

2.Զարգացման ի՞նչ պատմություն է անցել տնտեսության տվյալ ճյուղը.

ԽՍՀՄ-ի փլուզման նախաշեմին ճյուղը միավորել է 200-ից ավելի ձեռնարկություններ և տվել ՀՀ արդյունաբերության համախառն արտադրանքի ընդհանուր ծավալի 18,8 %-ը ։ 1995 թվականից սննդի արդյունաբերությունը ՀՀ արդյունաբերության առաջատար ճյուղերից է, որին բաժին է ընկնում համախառն արդյունաբերական արտադրանքի 37 %-ը։ Ճյուղը միավորում է գինու-կոնյակի, հանքային ջրերի, ալրաղաց, կաթնամթերքի , մրգի և բանջարեղենի, պահածոների, ծխախոտի, մսամթերքի, ձկնեղենի արտադրության հարյուրավոր խոշոր, միջին ու մանր ձեռնարկություններ։Արդյունաբերության գինեգործությունը Հայաստանում սկզբնավորվել է 20-րդ դարի 2-րդ կեսին։ Ներկայումս հանրապետության գինու-կոնյակի արդյունաբերությունը միավորում է գինենյութի, գինիների, օղու և կոնյակի արտադրության մի քանի տասնյակ ձեռնարկություններ։  Կոնյակներն ու գինիները միջազգային համտեսներում և ցուցահանդեսներում նվաճել են բազմաթիվ ոսկե ու արծաթե մեդալներ

3.Ի՞նչ դեր ունի տվյալ ճյուղը ՀՀ-ի համար.

ՈՒնի կարևոր նշանակություն Հայաստանի տնտեսության համար:Արտահանման առաջիններից է Զբաղվածության % ամենաբարձրն է Հայաստանում:Զբոսաշրջությանկարևորագույն ճյուղերից մեկն է:Հայաստանում այդ ճյուղը ունի մեծ պոտենցիալ:Ճանաչում ունի արտերկրում(գինի,կոնյակ,պահածոներ):red-wine-bottles-wallpaper-1

4.Ի՞նչ կապ ունի տվյալ ճյուղը տնտեսության այլ ճյուղերի հետ.

Լայն կիրառվում է բարձր տեխնոլոգիաներում (համակարգիչներ,թվային սարքավորումներ):Կիրառվում է տրանսպորտային համակարգը(երկաթ գիծ,բեռնափոխադրում):Օգտագործվում է արդյունաբերական սարքավորումներ(հաստոցներ):ՈՒնի էներգիայի լայն սպառում:Կապ ունի ֆինանսաբանկային ոլորտի հետ(ներդրումներ,գյուղատնտեսական վարկեր,լիզինգ):

5.Ինչպե՞ս եք պատկերացնում տվյալ ճյուղի զարգացման հեռանկարը.

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը կբարձրաձնի արտադրանքի որակը և քանակը՝կհասցնի այն միջազգային մակարդակի:Քաղաքատնտեսական կապերը կգտնեն սպառման նոր շուկաներ:

article_5186fa629dc70f2aadef9c7807508125