Թեմա 5- Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորությունը 1-3 դարերում

  1. Տրդատ III-ի գահակալությունը

Պատասխաններ

1.

276թ․-Տրդատի հաղթական մենամարտը

287թ․-Տրդատի վերադարձը Հայաստան և բազմելը գահին։

  • Եկեղյաց գավառ-Անահիտ աստվածուհու պաշտամունքի կենտրոն
  • Խոր Վիրապ-Գրիգորի բանտարկության վայրը (13 տարի)
  • Հռիփսիմյան քույրեր-Հռոմի կայսր Դիոկղետիանոսի հետապնդումներից խուսափող և Հայաստան փախած քրիստոնյա քույրերը։

 

301թ-Քրիստոնեության հռչակումը Հայստանում որպես պետական կրոն։

296թ-Պարսից զորքը պարտության մատնելով հռոմեական բանակին հյուսիսային միջագետքում մտնում է Հայաստան։

297թ-Ոսխայի ճակատամարտ (Բաեն գավառ)

298թ-Մծբենի հաշտության պայմանագիրը։( 40 ամյա, Հռոմի և Հայաստանի միջև)

287, 298- 330թթ-Տրդատ Գ․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s