Ուսումնական առաջին շրջանի հաշվետվություն

Դասացուցակ

Ժամատախտակ

Հայոց լեզու և գրականություն

Ուսումնական սեպտեմբեր

Ուսումնական հոկտեմբեր

Ուսումնական նոյեմբեր

Ուսումնական դեկտեմբեր

Պատմություն

Կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքներ

Անգլերեն

Թեմաներ որոնք քննարկել ենք առաջին ուսումնական շրջանի ընթացքում

Էկոլոգիա

Կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքներ

Ընտրությամբ գործունեություն

Ճարտարապետություն
Անգլերեն

Ճամփորդություններ

Ճամփորդություն դեպի Թռչկան

Արտասովոր, բայց հետաքրքիր արվեստ

Նորից Դիլիջան, նորից նոր հիշողություններ