Մատթեոս Զարիֆյան

Միայն քեզ

Կեսգիշերի երկընքեն՝
Լըռությունով մը անբավ՝
Աստղե՛րն անգամ քե՜զ կերգեն․․․

Ու մենավոր թուփերեն՝
Լըռությունով մը անբավ՝
Վարդերը քե՜զ կբուրեն․․․

Ու մինչ կերթամ հովին դեմ՝
Լըռությունով մը անբավ՝
Ես միայն քե՜զ կաղոթեմ․․․

———————————————————–

Կեսգիշերի երկնքում՝
Անսահման լռությամբ՝
Անգամ աստղերը քեզ կերգեն․․․

Ու մենավոր թուփերից՝
Անսահման լռությամբ՝
Վարդերը քեզ համար կբուրեն․․․

Ու մինչ կգնամ հովին ընդառաջ՝
Անսահման լռությամբ՝
Միայն քեզ համար կաղոթեմ․․․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s