Գործնական քերականություն

1.Կազմիր տրված գոյականների սեռական հոլովաձևերը:
Ապարանք- ապարանքի, ամառ- ամռան, տարի- տարվա, հորաքույր- հորաքրոջ, ձի- ձիու, ընկերուհի- ընկերուհու, կնքահայր- կնքահոր, աղջիկ- աղջկա, բնություն- բնության, մարդիկ- մարդկանց, կանայք- կանանց, մորաքույր- մորաքրոջ, գործընկեր- գործընկերոջ, ամուսին- ամուսնու, ամպ- ամպի, լեռ- լեռան, այգի- այգու, տանտիկին- տանտիկնոջ, օգնություն- օգնության, աշուն- աշնան, սեր- սիրո, կորուստ- կորստյան, գառ- գառան, գիշեր- գիշերվա, Արամենք- Արամենց, անկյուն- անկյան, մայր- մոր:
2. Կազմիր բառակապակցություններ`ընդգծելով հոլովական զուգաձևությունները:
Շուշիի ազատագրում, Շուշվա կոլոլակ
սգի մեջ լինել, սգո թափոր
անկյան գագաթ, անկյունի խանութ
Լոռու մարզ, Լոռվա բնություն
ձյան փաթիլ, ձյունի պես ճերմակ
հեռացման խոսքեր, հեռացումի հրաման
մահու չափ, մահվան մասին:

Advertisements

Գործնական աշխատանք, 11.03

Տրված բառերի իմաստները բացատրել բացատրական բառարանով։

բագարան- հեթանոսական տաճար
բազազ- կտորեղենի վաճառական
բազպան- թևնոց
բախտակ- սևանի իշխանի չորս ցեղերից մեկը
բաղդատել- համեմատել
բամբիշ- թագուհի, իշխանուհի
բամբիռ- հին երաժշտական գործիք
բանադրանք- աանեծք
բանդագուշանք- ցնորք
բանսարկու- առնակիչ
բասրանք- նախատանք
բավիղ- լաբիրինթոս
բարբաջանք- ցնդաբանություն
բարբառել- խոսել
բարկ- կիզիչ
բարկօղի- կոնյակ
բացարկ- մերժում
բիլ- երկնագույն
բղջախոհ- անառակ
բնավ- երբեք
բոթ- վատ լուր, գույժ
բոլուկ- երամակ, հոտ
բոկոտն- բոբիկ
բոսոր- բովել
բովել- աղանձել
բորբ- տաք, ջերմ
բռնազբոսիկ- կեղծ
բվեճ- մեծ բու
բույլ- համաստեղություն
բրուտ- կավագործ, խեցեգործ
բուռն-ուժգին, սաստիկ, խիստ
բուրյան- անուշաբույր
բուրվառ- մետաղյա անոթ