Գործնական աշխատանք, բայեր

  1.  Փակագծերում դրված դերանուններն ու բայերը նախադասության մեջ դրեք պահանջված ձևով:

Ժողովուրդն իր սովորություններին երբեք չի դավաճանի։
Բազմությունը, իր շարքերը  խտացնելով, հյուրերին տեղ տվեց:
Նա ում ասես կարողացավ իր կամքը պարտադրել:
Դուք էլ կարող եք մեզ  հետ գալ:
Այդ ինչու են մարդիկ դրա վրա զարմացած:
Ձեզ համար ծնողները ոչինչ չեն խնայել:

2. Հետևյալ բայերին երկուական հոմանիշ գրեք
:

Հմայել- հրապուրել, դյութել
Խնդրել- աղաչել, պաղատել
Հավաքել- խմբել, ամբոխել
Զայրանալ- բարկանալ, ջղայնանալ
վախենալ- սարսափել, երկյուղել
Ցանկանալ- ուցել, կամենալ
3. Գրեք 5-ական -ել, -ալ վերջավորությամբ բայեր:

Հարբել, մարտնչել, ահաբեկել, բարևել, բարիշել

Զվարճանալ, անհետանալ, ուրախանալ, հարստանալ, երջանկանալ

4. Հետևյալ բայերում ընդգծեք բայահիմքերը և որոշեք, թե ինչ խոսքի մասերի են պատկանում դրանք:

Ողջունել– ողջույն, մատռվակել- մատռվակ, պղծել- պիղծ, հնձել- հունձ, վճարել- վճար, երկրորդել- երկու, գրկել- գիրկ, մրրկել- մրրիկ, կարմրել- կարմիր, նույնանալ- նույն, գամել- գամ, կախարդել- կախարդ, երկուանալ- երկու, շամփրել- շամփուր, կապտել- կապույտ, բուրել- բույր, ոչնչանալ- ոչինչ, պայտել- պայտ, բոլորել- բոլոր, ծառայել- խառա, ապշել- ապուշ:

5. Առածներում լրացնել համապատասխան բայերը:

Ջրի բերած,  ջրի տարած:
Տաշած  քարը գետնին չի մնա:
Ուրիշի հացով փոր չի կշտանա;
Խոսք կա` սարի գլուխ կհանի , խոսք  կա` սարից ներքև կգլորի:
Խոսք  կա, մի փութ մեղրով չի ուտվի:
Աշխարհի շինողն ու  քանդողը լեզուն է։

Տնային աշխատանք

բագին-
բամբիշ-
բասրել-
բավիղ-
բարունակ-
բերուկ-
բով-
բորբ-
բտել-
բույլ-
բույան-
գահավորակ-
գաղջ-
գաճաճ-
գայթել-
գանահարել-
գարշապար-
գեհեն-
գժդմնել-
գեղմ-
գինդ-
գիրգ-
գիրթ- հանկարծակի
գծուծ-
գջլել-
գուղձ-
գորով-

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s