Հոմանիշներ

եղեգն- բամբուկ, շամբ
փարախ- գոմ
մրուր- նստվածք, ՏԱԿանք
նախճիր- եղեռն, ոճրագործություն, սպանդ, ոճիր
անդուլ- անդադար
կարապետ- առաջնորդ
դժխո- թագուհի, բամբիշ
ապիկար-անճարակ
բռունցք- կռուփ
գեղմ- բուրդ, ասր
ակութ- օջախ, կրակ
գուղձ- հողակոշտ
ազնավուր- ամեհի, ազնվական
զիստ- ազդր
բավիղ- լաբիրինթոս
խոժոռվել- գժդմնել
վաղորդայն- արևածագ
գոռ- ահեղ
մթնշաղ- աղջամուղջ
զեղծ- անօրինական, ապորինի
ատաղձ- փայտանյութ
երկբայել- երկմտելշ
հուռթի- բերրի, արգավանդ
բոկոտն- բոբիկ
գիրթ- կտրուկ
գիրգ- փափուկ
կորնթարդ- գմբեթ
ընչազուրկ- աղքատ
ապերասան- զանձարձակ
նժդեհ- աստանդական, թափառական
քուրջ- քրչեր
գոս- չոր
սողուն- զեռուն
զամբիկ- մատակ, ձիուկ
ծննդաբերություն- երկունք
կանթեղ- ջահ
երեց- ավագ
ընչաքաղց- ագահ, ժլատ, գծուծ
երեսպաշտ- կեղծավոր
հեյրուրանք-զրպարտություն
շվայտ- ցոպ