Երկրորդ շրջանի ուսումնական պլան 2019

Ընտրությամբ գործունեություն
Անգլերեն- 6 ժամ
Ճարտարապետություն- 4 ժամ
Հայոց լեզվի քերականություն- 4 ժամ

Առաջին շրջանի ուսուսումնական պլան

Ընտրությամբ գործունեություն
Անգլերեն- 6 ժամ
Ճարտարապետություն- 4 ժամ
Լուսանկարչություն- 4 ժամ